8 Nisan 2009 Çarşamba

8 günde 1,5 Milyon Ziyaretçi

Erken kuş olmayan zamanlarda rekabeti bir solucan var.

1,512,246 visitors in 8 days. 8 gün 1.512.246 ziyaretçi.

Click images to enlarge Resimleri büyütmek için tıklayın


Translates to $9,268.05 in earnings. Kazançlarınızda $ 9,268.05 için çevirir.
I told you how last post... Sana nasıl son yazılan Mesajı söyledi ... it's money season folks. bu para sezon millet.

Most of you ignored me. Size çoğu yaz yoksayılır. Hot topics are not glamorous - they are not long term - and they won't make you famous. Sıcak konuları parlak değil - uzun vadede - ve size ünlü girmiyoruz değildir.

But I don't really care... Ama ben gerçekten don't care ... they make money. para yapmak.

Sorry I haven't had time to get to the comments... Ben üzgünüm yorum almak için vakit geçirdim değil ... been a tad busy. olarak biraz meşgul.

Cheers, Peynir,

Griz Griz

(before you all ask - there were 3 celebrity centered events this past week and I'll say no more) (önce tüm sor - 3 ünlü bu geçen hafta olaylar merkezli ve ben bir daha söylemek sanırım)

Update: Güncelleme:

For two days I have been getting a constant stream of "experts" from Digital Point filling my inbox with troll crap - the usual "nobody will tell you how to make money online for free", "he must be selling something", "it's a fake" and so on. Ben Dijital noktadan "uzman" bir sabit akışı trol kitap ile gelen doldurma - olağan "kimse nasıl özgür", "o" bir şeyler satmak gerekir için para çevrimiçi yapmak için size elde edilmiştir iki gün için, "bu sahte "ve benzerleri. It is ironic that DP and Warrior are full of people flogging crap and noobs looking for answers and yet when someone mentions that you can learn everything you need to make money online for free just by reading a blog the trolls come out in force. Bu DP ve Warrior kişi cevap arayan kitap ve noobs sopa ve henüz tam ironik olduğu birisi size bir blog trolls okuyarak yürürlükteki çıkıp ücretsiz karşılığı çevrimiçi yapmak için gereken her şeyi öğrenebilirsiniz sözetmektedir. It says a lot about the mentality online and why people don't succeed - a smart cookie might wonder how a PR0 free Blogger blog ranks on top of the make money online niche and do a little reading. Bu yazan bir çok zihniyet Online ve neden insanlar başarılı yoktur - akıllı çerez merak edecektir nasıl para çevrimiçi niş yapın ve küçük bir okuma yapmak üzerine bir PR0 ücretsiz Blogger blogunuza sırada. The losers will never figure it out but it doesn't stop them from voicing their noob opinions. Kaybedenleri de rakam asla ama onların noob görüşlerini dile onları durdurmak değildir.

0 Comments:

Post a Comment